Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


tajekoztato-aprilis-19-ei-kezdesrol.jpg

tajekoztato-tavolmaradasrol-202104.jpg

Elsősök beiratkozása

kicsik.jpg

Szeretettel várjuk a 2021/2022-es tanévre intézményünkbe beiratkozni
szándékozó iskolaköteles gyermekek jelentkezését!


Az emberi erőforrások minisztere a vészhelyzetre való tekintettel kiadta a 2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 19/2021. (III. 10.) EMMI határozatot.

A beiratkozás során az alábbi eljárásrend érvényes:

 • Személyes úton történő beiratkozás

Időpontja: 2021. április 15-16. (csütörtök - péntek) 8:00 – 18:00
Helye: 3170 Szécsény, Magyar út 15. Rákóczi Galéria, az épület 4. számú bejárata
A járványügyi szabályok betartása miatt előzetes egyeztetés szükséges!
Időpontot kérhet munkanapokon 8-16 óráig a 32/370-951-es telefonszámon
vagy a barkanyisuli@gmail.com email címen.

 • Elektronikus úton történő beiratkozás: 2021. április 16-ig folyamatosan

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat a barkanyisuli@gmail.com email címre
megküldeni szíveskedjenek. Amennyiben ezt a formát választja, úgy a beiratkozáshoz
szükséges iratok bemutatására a tanítási év első napján kerül sor.

A jelentkezési lap benyújtási határideje: 2021. április 12. postai úton,
elektronikusan és személyesen a portán leadva.

A jelentkezési lap honlapunkon (https://barkanyisuli.eoldal.hu/) HIRDETMÉNY alatti
„Jelentkezési lap – iskolai felvétel iránti kérelem pdf” címszó alatti linken található meg.

A beiratkozáshoz szükséges további dokumentumok:

 • keresztlevél (fénymásolata) vagy plébánosi ajánlás,
 • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat
  (személyi igazolvány vagy útlevél, lakcímkártya), továbbá
 • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló
  hatósági igazolványát (személyi igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél és
  lakcímkártya)
 • a gyermek TAJ kártyája,
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetén a Szakértői Bizottság szakértői véleménye;
 • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,
 • igazolások az étkezési térítési díj megállapításához:

​- a gyermekvédelmi kedvezményről,
tartós betegségről,
3 vagy több gyermek nevelése esetén a családi pótlék folyósításáról

 

Gyermekük első iskolaévéhez sikeres felkészülést kívánva:

Szenográdi Tamás
 intézményvezető

 

hirdetmeny20210312.png

Tisztelt Szülők! Kedves Érdeklődők!

Az idén sajnos nincs lehetőség arra, hogy a hagyományossá vált szülői tájékoztató alkalmával személyesen is találkozhassunk. Mégis szeretnénk lehetőséget adni arra, hogy betekintést nyerjenek rövid ismertetőnkkel iskolánk alsó tagozatának életébe, ezzel is segíteni Önöket az iskolaválasztásban, melyet az alábbi formában tesszük meg:

AZ ALSÓ TAGOZAT SAJÁTOSSÁGAI

A mielőbbi személyes találkozás reményében jó egészséget kívánunk!

keszen-allsz-a-tudasra-alt.isk.jpg

Kedves Szülők, Támogatók!

Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogassák az alábbi alapítványokat:

Tartalmasabb Szebb Jövőért Alapítvány
Adószám: 18635023-1-12

Szécsényi Óvodásokért Alapítvány
Adószám: 18636244-1-12

Bárkányis Diákok Sportegyesülete (BDSE)
Adószám: 19156219-1-12

Az alapítványok bevételüket óvoda-, és az iskolaközösségünk javára használják fel.

Felajánlását tisztelettel megköszönjük!
 

Online nagyböjti lelkinap a Bárkányi Gimnáziumban

2021. március 31-én tartottuk gimnazistáink nagyböjti lelkinapját. A kialakult vírushelyzet miatt erre az adventi előkészülethez hasonlóan virtuális módon volt lehetőségünk. Témánk a korábbi évekhez hasonlóan Jézus szenvedésére, kereszthalálára irányította a figyelmet.

Ebben a tanévben az elcsendesedést gyakorolva szemlélődő imádságra hívtuk fiataljainkat. Iskolánk nyolcadikos tanulói rádiós passiójátékot készítettek az alkalomra, ennek meghallgatásával indítottuk a napot. A felvétel során elhangzó nagyböjti dalok, Jézus szenvedésének állomásai, a kereszthalál okozta megrendülés, valamint a Feltámadás reményébe vetett hit határozta meg a szemlélődés irányát. Annak érdekében, hogy ez teljes legyen, egy virtuális szentségimádásra invitáltuk a gimnazistákat, ahol egyénileg megfogalmazhatták nagyböjti elhatározásaikat, kéréseiket, kifejezhették hálájukat az Úr Jézusnak.

Bízunk benne, hogy a jelen helyzetben megvalósítható lehetőségek is segítették az ünnepre való ráhangolódást, teret engedtek az Istennel való kapcsolat elmélyítéséhez. Az ilyen alkalmak mindig erősítenek abban, hogy a nehéz, fárasztó, olykor fásult napok után mi is lelkileg megerősödjünk, Feltámadjunk.

Adamik Zsolt

lelki-nap-20210331h.jpg

„Köszönöm, Jézus…” 
Nagyböjti lelki nap az iskolában

Elérkeztünk az egyházi év legfontosabb időszakához, elkezdődött a Nagyhét. Iskolánkban ilyenkor szoktuk tartani a lelki napot, melynek eseményein keresztül Jézus értünk vállalt szenvedését, és az Isten irántunk való irgalmas szeretetét szemlélhetjük. Fontos erre ráirányítani a figyelmet, és lehetőségeinkhez mérten mindinkább bekapcsolódni ennek a megünneplésébe, mert csak így tudunk majd igazán örvendeni és hálát adni a Húsvét ajándékáért.

Az idei évben sem volt lehetőség arra, hogy a már korábban kialakított formában, közösen is készüljünk az ünnepre. Mégis fontosnak tartottuk, hogy legyen egy nap, amikor csak erre figyelünk, ezért a lelki napot online formában tartottuk meg.

A nap folyamán az Isten iránti köszönet és hála érzését szerettük volna felébreszteni illetve megerősíteni a tanulóink szívében.

Ezt segítették a választott kis feladatok filmrészlet,(kisebbeknek bábjelenet), hanganyag, imák és énekek. Próbáltunk lehetőséget adni egy kis elcsendesedésre, lelkiismeretvizsgálatra, - és a hála kifejezéseképpen -jó elhatározások megtételére is.

Bízunk benne, hogy - ha nem is a megszokott formában - a nagyböjti lelki nap az idei évben is segítette a gyermekek figyelmét, és a szívét a Húsvét igazi tartalmára, ennek örömére ráirányítani.

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy
aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.”

(Jn 3,16)

Sántáné Udvardy Erika
hitoktató

 

Ideiglenes felvételi rangsor a 2020-2021. tanévben induló gimnáziumi osztályunkba

Az alábbi linken megtalálják a 2021-2021. tanévre jelentkezett tanulók ideiglenes rangsorát.
A listában a tanulók oktatási azonosítójukkal szerepelnek.
Az itt közölt listák alapján a Győri Felvételi Központ rangsorol.

A tanulóknak lehetőségük van eredeti továbbtanulási szándékuk megváltoztatására. A jelentkezések módosításának lehetősége 2021. március 22–23. között, a módosító tanulói adatlap kitöltésével van lehetőség. A módosításra a kérelmet a barkanyisuli@gmail.com email címre kérjük megküldeni az új sorrend pontos megjelölésével. A módosító időszakban az alábbi módosítások végezhetők el:

 • az eredetileg megküldött tanulói adatlapon megadott sorrend módosítása,
 • az eredeti tanulói adatlapon szereplő középfokú iskolában -  az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján, új tanulmányi terület megjelölése. Az egyeztetés tényét az intézménynek az eredetileg benyújtott jelentkezési lapon fel kell tüntetnie.

Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon feltüntetni!
Intézményt és tanulmányi területet nem lehet a módosító időszakban törölni!

A módosító tanulói adatlapokat 2021. március 24-ig kell postára adni az Oktatási Hivatal címére.

A felvételi végleges eredményéről 2021. április 30-ig értesítjük az általános iskolákat, valamint a felvételiző tanulókat és szüleiket!

 

Hősökre emlékeztünk…

Nem megszokott módon és nem megszokott formában!

A műsor nem élőben történő előadása már nem számított újdonságnak, hiszen már az előző tanévben is felvételről néztük az osztálytermekben. A próbák menetét megnehezítette, hogy a gyerekek között egyre növekedett a hiányzás. Mire a felvételre került a sor, csak egy maroknyi csapattal álltunk a kamerák elé.

  

Viszont ennek a kis csapatnak a lendülete megközelítette a márciusi ifjak lelkesedését! Meglepő határozottsággal követelték a 12 pontban megfogalmazottakat a Pilvax Kávéházban, foglalták le a sajtót a Landerer nyomdában, szavalták együtt a Nemzeti Dalt Petőfivel a Nemzeti Múzeum előtt, és lelkesen kiáltották a Nemzeti Színházban, hogy

                                  „Éljen a magyar szabadság!”

 

Az akadályoktól eltekintve, végül egy olyan műsor született, melynek megvalósítására jó szívvel gondolnak vissza tanulóink.

 

„A próbák nagyon izgalmasan teltek, igaz, hogy a szereposztással volt néhol problémánk, de azt is simán megoldottuk. Társaim nagyon segítőkészek voltak, a felvétel napja is fantasztikusan telt.”    

                                        Deák - Torák Janka  6. a oszt. tanuló Irinyi szerepében

 

„Az elején nagyon féltem, hogy esetleg el fogom rontani, de később beláttam, hogy ez teljesen alaptalan. Nagyon élveztem a műsor elkészítését és a végére teljesen bele jöttem és felszabadultam.”

                                       Huszkó Sára 6. a oszt. tanuló Jókai szerepében

 

                                                 Ráczné Rankasz Zsuzsanna és Pifkáné Krizsanyik Kitti

                                                                             osztályfőnökök

Tisztelt Szülők!

Az EMMI visszavonta a 17/2021.(III.5) EMMI határozat 6. pontját. Helyére a következő szabályozás lép:

Az intézményvezetőnek gondoskodni kell 2021. március 8-tól az óvodákban és az iskolákban a gyermek, tanuló napközbeni felügyeletének a megszervezéséről, a szülő, gondviselő kérelmére, amennyiben a szülő igazoltan dolgozik, vagy részt vesz a védekezésben (Ld. a 111/2021.(III.6.) Korm. r. 2. §-át).

Kérem a szülőket, hogy tanulófelügyeletet és étkezést igénylő kérelmüket indoklással, a barkanyisuli@gmail.com címre megküldeni szíveskedjenek. A felügyeletet a pedagógiai asszisztensek látják el, összevontan, kiscsoportos formában.  A gyermekek részére tanuláshoz tanulói laptopot biztosítunk.

Szenográdi Tamás
igazgató

Tisztelt Szülők!

A 17/2021. (III.5.) EMMI határozat elrendelte az iskolákban 2021. március 8-ától 2021. március 31-éig a tantermen kívüli, digitális munkarendet. A tervezett első tantermi foglalkozás időpontja a tavaszi szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7-e.

A tanulókkal hazaküldtük a felszereléseiket. Akik hiányzás miatt ezt nem tudták megtenni, azok március 8-án és 9-én 13 és 16 óra között vihetik haza felszerelésüket, az óvintézkedések betartása mellett. A többi napokon 14 óráig.

A gyermekétkeztetés továbbra is biztosított. A szülő elektronikus levélben kérheti, illetve mondhatja le az étkezést. Amennyiben a szülő március 8-áig levélben nem kéri az étkeztetést, azt a továbbiakban nem biztosítjuk gyermeke számára. A kérelmeket az igénybevételt megelőző napig a barkanyisuli@gmail.com címre kell megküldeni. Az igénylés április 7-éig tartó egybefüggő időszakra szól. A levélben kérjük feltüntetni a gyermek neve mellé osztályának jelét is. A szécsényi lakhellyel rendelkezők a konyháról vihetik el az ebédet egyszer használatos ételdobozokban. A vidéki étkezőknek kiszállítjuk a kisbusszal. A kiszállítást végző személy: karbantartó, pedagógiai asszisztens. A szállítást végzők az ingatlanokba és az udvarokba nem mehetnek be. A kiszállítás meghatározott útvonalon és időben történik, hogy mindenkinek, minden nap ugyanabban az időpontban történjen az átadás. Útvonalkijelölésre kérelmek összesítését követően kerül sor. A kiszállítás többletköltségét az intézmény a megrendelő felé nem számlázza ki.

Az EMMI határozat 6. pontja alapján gyermekfelügyelet az intézményben nem kerül megszervezésre.

A határozat 8. pontja alapján a májusi-júniusi vizsgákra egyéni és kiscsoportos konzultációk az egészségvédelmi intézkedések szigorú betartása mellett megszervezhetők. Ezek időpontjáról az osztályfőnökök küldenek a későbbiekben tájékoztatást.

A foglalkozásokat a szeptemberben kialakított Google classroom alkalmazás kurzusaiban tartjuk, felső tagozaton és a középiskolában tantárgyanként, alsó tagozaton a tanítók kurzuscsoportjában.

Kérjük a szülőket ellenőrizzék le gyermekeik kurzus-bejelentkezését. A foglalkozásokat a tantárgy heti óraszámában az órarendhez igazítva tartjuk, ez alól kivétel a testnevelés.

Amennyiben nem áll a tanuló rendelkezésére laptop/számítógép vagy okostelefon, abban az esetben a barkanyisuli@gmail.com levelezési címen igényelhető eszköz az iskola tanulói laptop készletéből. A családokat az intézmény az átvétel időpontjáról telefonon vagy email-ban fogja értesíteni.

A foglalkozások egy részét a pedagógusok on-line formában tartják a google meet felületen. Kérjük a szülőket, hogy tegyék lehetővé gyermekeik bejelentkezését.

Az egyéb foglalkozások (korrepetálásokat, szakkörök, sportkörök) nem kerülnek a távoktatásban megszervezésre. Az SNI-s tanulók viszont továbbra is kapnak fejlesztő feladatokat.

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

Szenográdi Tamás
igazgató

EFOP-1.3.7-17-2017-00071 „Egymásból építkezünk”

Kedvezményezett neve: Igaz Lóbarátok és Jóbarátok Közhasznú Egyesület

Projekt címe: Egymásból építkezünk

Projektazonosító szám:  EFOP-1.3.7-17-2017-00071

Támogatás összege: 50 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tervezett befejezésének dátuma: 2021.12.31

euzaszlo.jpgszechenyi2020.jpginfoblokkalso.jpg

 

Farsang az alsó tagozaton

Február 12-én a megszokottól eltérően került megrendezésre iskolánkban a farsang. Reggel izgatottan érkeztek a színesebbnél színesebb jelmezbe bújt alsós diákok és pedagógusaik.

 
 

A délelőtt még tanulással telt, de a tanító nénik már minden órába becsempésztek vidám, játékos feladatokat.
Ebédre farsangi menüvel, fánkkal kedveskedtek nekünk konyhánk dolgozói.

 

Délután kezdetét vette az osztályokban a mulatozás. Seprűtánc, Limbo, Kacsatánc, Twist után kellemesen elfáradva szívesen ültek le a gyerekek a színezőkhöz, kreatív és kézműves feladatokhoz.

 
 

Zsákbamacska, tombola és játékos vetélkedők során apró kis ajándékokkal gazdagodtak tanulóink.
A nap méltó zárásaként uzsonnára mindenki pizzát falatozhatott, melyet a Szülői Szervezet biztosított a gyerekek számára.

Lénártné Vali néni és Kalmárné Viki néni

Házszentelés

 „Békesség e háznak! És minden lakójának!”- Ez a köszöntés hangzik fel, mikor a keresztény családoknál és hajlékokban az év elején házszentelést tartanak.

Ez alkalommal a pap végig járja a házat, és a Vízkeresztkor megszentelt vízzel hinti meg a helyiségeket, miközben közösen imádkoznak - kérve a Jóisten áldását.

Az áldást az ott élők, tartózkodók életére, kapcsolataikra és a mindennapi munkájukra kérik.

Ezt jelöli az ajtó szemöldökfájára felírt évszám, és a C+M+B betűk is, melyek a „Christus Mansionem Benedicat”- „Krisztus áldja meg e hajlékot” mondat rövidítései. E felirat az év minden napján - örömben és nehézségben - emlékezteti őket arra, hogy Krisztus áldó keze minden körülmények között felettünk van, a Jóisten „lakást vett közöttünk”.

2021. január 25-én, hétfőn reggel Erik testvér az aulában megáldotta iskolánkat, együtt imádkoztunk, kérve a Jóisten áldását, kegyelmét az itt tanulók, dolgozók életére és munkájára. A járványhelyzet miatt az idén a 4. és a 8. évfolyamosok az aulában, a többiek pedig az osztályaikban tanítóikkal, tanáraikkal kapcsolódtak be az imába.

Reméljük, hogy ezzel az áldással megerősödve, bizalommal tekinthetünk az előttünk álló hónapok feladatai elé.

Sántáné Udvardy Erika
hitéleti munkaközösség-vezető

Lelkinap az általános iskolában

Iskolánkban - a karácsonyi készület részeként - december 18-án tanulóink számára adventi lelkinapot tartottunk, melynek mottója: "Készítsétek az Úr útját!" (Lk 3,4) A délelőtt folyamán a Jézus születése előtti időszakra, a várakozásra figyeltünk: felidéztük az ószövetségi eseményeket, a próféták személyét és Keresztelő János bűnbánatra hívó szavait. Erik testvér bevezető gondolatai után játékos formában, a témához kapcsolódó változatos feladatokkal és beszélgetéssel dolgoztuk fel a témát.

 

A foglalkozásokat interaktív eszközök segítségével - énekekkel, imákkal, kisfilmekkel és képekkel – színesítettük. A nap végén a diákoknak alkalmuk nyílt a saját életükre tekinteni, és a karácsonyig terjedő időszakra jó elhatározásokat tenni.

 

Reméljük, hogy a lelkinap segítette a gyermekeket adventi készületükben, Jézus születésének méltó megünneplésében.

Sántáné Udvardy Erika és Pifkáné Krizsanyik Kitti

Gimnazistáink lelkinapja

Adventi készületünk fontos állomásaként szervezzük meg idei lelkinapunkat, a jelen helyzetre való tekintettel online keretek között. A fiatalok egy rövid, elcsendesedést segítő programon vehettek részt, ezúttal digitális munkaformában.

A várakozás fontosságára, az adventi időszak mélységére hívta fel a figyelmet Böjte Csaba testvér elmélkedése. Ezt követően a remény fontossága emelkedett ki a Négy gyertya meséje című történetben. Ennek továbbgondolásaként tekinthették meg diákjaink a „Mit kapsz vissza az élettől?” című kisfilmet. Ezek elmélyítését szolgálta a szemlélődő ima irányított szempontokkal, majd egy kötött imádság.

A várakozás úgy valósulhat meg leginkább, ha Istenre hangolódunk, keressük Őt mindenben és mindenkiben. Nem könny feladat, de idei lelkinapunk lehetőséget kínált nemcsak erre, hanem arra is, hogy ismét megszülethessen a lelkünkben Jézus, a világ világossága.

Adamik Zsolt
 

„Szép Tündérország támad föl
szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű
igézet,
Ilyenkor decemberben.”

Juhász Gyula

„Élővé tettél…” című – karácsonyi műsor

Második osztályos tanulóink az idén rendhagyó módon készültek arra, hogy bemutathassák Jézus születésének történetét. Az előadást lelkiismeretes, lelkes felkészülés előzte meg. Az ünnepi műsort iskolánk tanulói, pedagógusai és a szülők felvételről tekinthették meg.

 

A gyermekek segítségével megelevenedett előttünk a szállást kereső, szent család története, a pásztorok játéka, az angyalok tánca és a napkeleti bölcsek látogatása, akik hódolataikat fejezték ki Jézus előtt. A kórusban szereplők dalaikkal, színesítették, tették meghatóbbá a bibliai történetet.

 

 

Reméljük, hogy műsorunkkal örömet szereztünk és sikerült megidézni a karácsonyi csodát.

 

Ezúton is szeretnénk megköszönni a gyerekek, szülők, pedagógusok és segítők áldozatos munkáját.

 

KÉPGALÉRIA

A második évfolyam nevében kívánunk áldott karácsonyt és egészségben gazdag újévet!

Tanító nénik

Mikulás


mikulas-2020.png

 

KÉPGALÉRIA

 

Beiskolázási hirdetmény

beiskolazasi-hirdetmeny-2020.jpg

 

Tájékoztatjuk az érdeklődő szülőket, hogy a november 16-17-re tervezett beiskolázási tájékoztató elmarad. Későbbiekben online formában kerül megtartásra.

Tisztelt Szülők!

A felsősök fogadódélutánjának időpontja 2020. november 18. Megtartására csak on-line módon van lehetőség. Kormányrendelet alapján /484/2020. (XI. 10.) 18.§./ szülő és a működéssel össze nem függő személy az épületet nem látogathatja.

A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről 17. § (2) alapján a gimnáziumi feladatellátási helyen működő osztályok 2020. 11. 11-étől digitális munkarendben működnek, a honlapon közzétett eljárásrend alkalmazásával.

A plébániatemplomba tervezett osztálymisék visszavonásig elmaradnak.

Iskolánk tornatermét testnevelésórán kívüli foglalkozásokra (edzésekre) a továbbiakban nem biztosítjuk. Az edzések elmaradnak.

Kérjük a szülőket kerüljék a csoportosulást az iskola előtti téren. A várakozási időszakban kialakuló szoros kontaktusok miatt, kérünk mindenkit, hogy az iskola előtti 20 m-es körzeten belül viseljen szájat és orrot eltakaró maszkot.

Megértésüket köszönjük! Vigyázzunk egymásra és gyermekeinkre!

A magyar népmese napja 2020.

„Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de mintha egyre gyakrabban tétlenül néznénk ennek háttérbe szorulását, elfelejtését. Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra és adjuk tovább az eleinktők kapott, élethosszig érvényes, értékes, unokáink számára is feltétlenül megőrzendő, mesebeli kincseket!”

     A fenti idézet bölcsességét mintegy iránymutatóként tekintve a Páter Bárkányi János Katolikus Általános Iskola és Gimnázium alsó tagozatán idén is sor került Benedek Elek születésnapja alkalmából a magyar népmese napjának megünneplésére. Immár hagyomány az alsósok körében, hogy ez a nap a népmesék jegyében zajlik és egy egész napos rendezvénnyé alakul ez a szép évforduló.

 

     Szeptember 30-án, szerda reggel alsó tagozatos tanulóink és pedagógusaik évfolyamonként más-más jelmezben jelentek meg, hogy idén osztályszinten, családias körülmények között ünnepeljék meg a népmesék varázslatos világát. Voltak itt manók, tündérek, törpék, szegény legények és leányok, boszorkányok, varázslók, királyok és királylányok. A tanító nénik elvarázsolták a gyerekeket a mesék világába a délelőtti tantárgyakon keresztül is: lehetett számolós színezők, szórejtvények között válogatni, népdalok segítségével a régi, népi világ hangulatát felidézni, hagyományos magyar népmesék alapján kézműves foglalkozás keretén belül síkbábokat készíteni, melyek szemet gyönyörködtetően díszítik iskolánk folyosóját, s az arra elhaladókat emlékeztetik erre a mesés napra.  A folyosó másik oldalán az „Élet vize” feliratú tartályból tölthettek maguknak a tanulók, mellyel csillapították a foglalkozások között fellépő szomjúságukat.

 

KÉPGALÉRIA

     Az ebéd és a délutáni pihenés után folytatódtak a délutáni fakultatív szórakozások a tantermekben: meseolvasás, találós kérdések, szereplők alapján való mesefelismerés töltötte ki a foglalkozások idejét.

 

Tanulóink a nagy nap alkalmából színes ceruzákat, filctollakat és társasjátékokat is kaptak. A foglalkozások után finom „meglepetés” uzsonna következett: hamuban sült pogácsa és finom almalé, mely elköltése után szinte varázsszóra következett be a rendteremtés és a búcsúzás a népmese napjától és a mesék világától.

 

KÉPGALÉRIA

     Reméljük, ez a nap jövőre ismét megvalósul, a hagyományt folytatni tudjuk és bízunk benne, hogy nemcsak osztályszinten, hanem az egész alsó tagozat körében együtt tudunk ünnepelni a gyerekek és a nevelők legnagyobb örömére.

Szervezők: a 2. évfolyamon tanítók