Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

TÁJÉKOZTATÓ A KORONAVÍRUSSAL ÖSSZEFÜGGŐ TEVÉKENYSÉGEKRŐL

 

Rendhagyó módon köszöntünk el a végzősöktől az alábbi videóval:

hiszek_neked_2020417.jpg

Tájékoztatás étkezés lehetőségéről

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a gyermekétkeztetés intézményünkben a következő formában továbbra is biztosított:

Minden gyermek után igényelhető menzaebéd, melyet a Szécsényi lakosok a konyháról vihetnek el egyszer használatos ételdobozokban. Ennek nincs többletköltsége. A vidéki tanulóknak kiszállítjuk a településre. Ebéd a barkanyisuli@gmail.com címen igényelhető.

Beiratkozás eljárásrendje

beiratkozas-eljarasrendje-2020.04.01..jpg

Beiratkozáshoz letölthető dokumentumok:
Szándéknyilatkozat-iskolai-felvételhez 2020-2021.docx

Szándéknyilatkozat-iskolai-felvételhez 2020-2021.pdf

 

Tisztelt Szülők!

Ebben az életünket átformáló időszakban új és szokatlan megoldásokat keresünk és találunk hitünk megélésében és gyakorlásában is. Bizonyára sokan kapcsolódtak már a ferences testvérek felhívásához. Nem egy térben, de egy lélekkel imádkozzunk minden nap!

Kérem Önöket, hogy családjukkal kapcsolódjanak be a plébánia új kezdeményezésébe is. A részletes felhívás itt érhető el:

https://szecseny.ferencesek.hu/2020/03/szecseny-imadkozik/

Köszönettel:

Szenográdi Tamás

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2020.03.18.-ra meghirdetett étkezési térítési pótfizetés elmarad!!!!!

A számlákat elektronikus úton juttatjuk el Önöknek!

Kérjük a számlák ellenértékét átutalni szíveskedjenek a CIB Bank Zrt-nél vezetett: 10700323-68006415-51100005 számlaszámra.

Köszönettel!!

Ideiglenes felvételi rangsor a 2020-2021. tanévben induló gimnáziumi osztályunkba

Az alábbi linken megtalálják a 2020-2021. tanévre jelentkezett tanulók ideiglenes rangsorát. A listában a tanulók oktatási azonosítójukkal szerepelnek

Az itt közölt listák alapján a Győri Felvételi Központ rangsorol.

A tanulóknak lehetőségük van eredeti továbbtanulási szándékuk megváltoztatására. A jelentkezések módosításának lehetősége 2020. március 19–20. között, a módosító tanulói adatlap kitöltésével van lehetőség. A módosító időszakban az alábbi módosítások végezhetők el:

  • az eredetileg megküldött tanulói adatlapon megadott sorrend módosítása,
  • az eredeti tanulói adatlapon szereplő középfokú iskolában -  az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján, új tanulmányi terület megjelölése. Az egyeztetés tényét az intézménynek az eredetileg benyújtott jelentkezési lapon fel kell tüntetnie.

Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon feltüntetni! Intézményt és tanulmányi területet nem lehet a módosító időszakban törölni!

A módosító tanulói adatlapot a tanulói adatlappal megegyező módon kell előállítani.

A módosító tanulói adatlapokat 2020. március 23-ig kell postára adni Oktatási Hivatal címére.

A felvételi végleges eredményéről 2020. április 30-ig értesítjük az általános iskolákat, valamint és a felvételiző tanulókat és szüleiket!

ELŐZETES FELVÉTELI JEGYZÉK A 2020/2021. TANÉVRE

Könyvtári órák a Bárkányiban

„Valamint a házat is alulról kezdik építeni, azonképpen a magyar irodalom olvasóközönségének nevelését is alul, a gyermekeknél kell kezdeni.”
                                                                                        (Benedek Elek)

Az olvasás, a könyvek megszerettetése, az olvasóvá nevelés a mai, felgyorsult világban különösen fontos. Ennek érdekében könyvtári órákat is tartunk a Bárkányi Iskolában. A gyerekek megismerkednek a könyvtár használatával, az állomány részeivel, a kölcsönözhető és a helyben használható könyvekkel, a könyvek típusaival, főbb részeivel. Információkat keresnek szótárakból, lexikonokból, enciklopédiákból. A könyvek mellett a gyermekfolyóiratokról, audiovizuális, elektronikus dokumentumokról is képet kapnak. A legfontosabb tájékoztató eszköz a katalógus. Megismerkednek a katalóguscédula felépítésével, a katalógus használatával. A hagyományos katalógus mellett természetesen az elektronikus katalógussal is. A könyvtárban nagyon fontos a rend, hogy megtaláljuk a minket érdeklő könyvet, információt. Megismerkednek a raktári jelzettel, a könyvek elhelyezésének szabályaival.

A könyvtárhasználati órák mellett különböző foglalkozásokat is szervezünk. A nagyobb ünnepek előtt (Adventi várakozás a könyvtárban, Húsvét), az évszakokhoz kapcsolódóan, a családról.

Megünnepeljük a költészet napját. A gyerekek szívesen vesznek részt ezeken a foglalkozásokon, élvezik a könyvtári környezetet. Márciustól mesedélutánokkal is várjuk az alsósokat, hiszen a mese személyiségformáló hatása vitathatatlan. Egy jól megválasztott mesével fejleszthető a képzelet, a gondolkodás, a rendszerező képesség, a társas kapcsolat.

„A mese az az ábécéskönyv, amelyből a gyermek megtanul saját lelkében olvasni.„

(Bruno Bettelheim).                

Kosik Szilvia                                   
                                   könyvtáros                                    

Kiállítás a Bárkányiban

A bárkányis és a Rózsavölgyi Márk AMI Szécsényi Tagozatának képzőművészetet tanuló diákjai nagy sikert arattak az első megyei gyermektárlaton a salgótarjáni Dornyai Béla Múzeumban és a megyei középiskolai rajzversenyen. A pályaművekből összerendezett kiállítási anyag immáron iskolánk Rákóczi Galériájában is megtekinthető.

A megnyitóra 2020. január 16-án került sor. A diákság képviselői előtt méltatta Bakos Ferenc tanár úr – a tanulók felkészítő pedagógusa - a 10 ifjú alkotó különböző technikákkal készített képeit.

A kiváló eredményekhez gratulálunk, és ajánljuk minden szépre érzékeny tanuló és iskolánkba látogató vendég számára a kiállítás megtekintését.

Házszentelés az iskolában

„Békesség e háznak! És minden lakójának!”- Ez a köszöntés hangzik fel, mikor a keresztény családoknál és hajlékokban az év elején házszentelést tartanak.

Ez alkalommal a pap végig járja a házat, és a Vízkeresztkor megszentelt vízzel hinti meg a helyiségeket, miközben közösen imádkoznak - kérve a Jóisten áldását.

Az áldást az ott élők, tartózkodók életére, kapcsolataikra és a mindennapi munkájukra kérik.

KÉPGALÉRIA

Ezt jelöli az ajtó szemöldökfájára felírt évszám, és a C+M+B betűk is, melyek a „Christus Mansionem Benedicat”- „Krisztus áldja meg e hajlékot” mondat rövidítései. E felirat az év minden napján - örömben és nehézségben - emlékezteti őket arra, hogy Krisztus áldó keze minden körülmények között felettünk van, a Jóisten „lakást vett közöttünk”

Iskolánkban 2020. január 14-én, hétfőn reggel Csongor és Jób testvérrel együtt imádkoztunk, kérve a Jóisten áldását, kegyelmet az itt tanulók és dolgozók életére és munkájára. Az ima után a ferences atyák külön-külön is megáldották az osztályokat és az iskola helyiségeit.

Sántáné Udvardy Erika
hitéleti munkaközösség-vezető

Bárkányisok az Educatio Kiállításon

A téli szünet utáni első csütörtökön útnak indultunk az idei Educatio Kiállításra. A jeges utak ellenére, hamar elértük úticélunkat. Rengeteg érdeklődő diák és szülő keresett választ kérdéseikre, megtapasztalhattuk a felsőbb évesek izgalmas, információdús toborzását. A tömeg ellenére sok főiskolát és egyetemet sikerült meglátogatnunk.

Hallgatók és oktatók adták át a legfontosabb tudnivalókat a képzésekről, a szokásokról, kollégiumi elhelyezésről, és akár a tanulmányokat követő jövőképről is. A szakma iránt érdeklődőknek is biztos támpontot kínált a rendezvény, akár személyre szabott, akár külföldi- és egyéb nyelvtanulási lehetőségekkel.

A következő állomás egy bevásárlóközpont jégpályája volt, ahol remekül éreztük magunkat. A késő délutáni órákban értünk haza, a sok új információtól kimerülve, de épségben és egészségben.

Csóri Rozália és Mikó Jázmin
11. évfolyamos diákok

Diákjaink szereplése a Magyar Kultúra Napján

A Magyar Kultúra Napja alkalmából a szécsényi művelődési központban XXIX. alkalommal megrendezett nemzetközi versmondó- és népdaléneklő versenyen 21 tanuló képviselte iskolánkat. A Fülekről és az Ipoly menti iskolákból érkezett fellépők közül szép eredményeket értek el diákjaink. Elért eredményeik megtekinthetők az eredmények menüpont alatt. Gratulálunk a résztvevőknek, köszönjük a pedagógusok felkészítő munkáját, a szülők támogatását.

Társastánc

Nyári utazás Angliába

Második évfolyamosok karácsonyi műsora

„Valóra vált az édes álom,
Áldott ünnep szent karácsony.
Nem is álom, ez valóság,
Földre szállt az égi Jóság.”

Az előző évekhez hasonlóan idén is, a második évfolyam készült az iskola dolgozói és tanulói számára a karácsonyi műsorral, melyet szüleiknek, a meghívott vendégeknek és az óvoda nagycsoportosainak is bemutattak.

A műsor alkalmával Jézus születésének története elevenedett meg előttünk egy kedves történet keretében, melyben a szent család, a pásztorok és a napkeleti bölcsek mellett modern kori gyerekeké volt a főszerep, akik szentestén egy időutazás által válhattak részeseivé a csodának.

KÉPGALÉRIA

Az előadást természetesen nem kevés felkészülés, tanulás, gyakorlás és próba előzte meg. A műsort a második osztályos tanító nénik állították össze. A történetet most is, mint oly sokszor a kórus által előadott dalok tették még szebbé, ünnepélyesebbé.

Bízunk benne, hogy műsorunkkal sikerült megidézni a karácsonyi csodát és meghitt pillanatokat szerezni.

2. évfolyam

„Menjünk mi is Betlehembe…”

2019. december 11-én délelőtt a téli ünnepkör dramatikus szokásaiból a betlehemezés hagyományát elevenítettük fel, amikor ellátogattunk a szécsényi mentőállomásra, az idősek otthonába és a Betánia lakóihoz.

KÉPGALÉRIA

Délután iskolánk aulájában a szülők is gyönyörködhettek gyermekeik játékában. Legkisebbjeink szereplését az 5. b osztály lánytanulói, énekükkel és furulya játékukkal tették még szebbé, emlékezetesebbé. Köszönjük áldozatos munkájukat.

 

Amellett, hogy felelevenítettünk egy régi szokást, fontosnak tartottuk karácsony szent titkának közvetítését is.  Hajdan a pásztorok meglepődve vettek tudomást a kisded születéséről, de nem kételkedtek, azonnal útnak indultak, hogy lássák a Megváltót. Ezzel a kíváncsisággal teli hittel várakozunk mi is, hogy amikor meghalljuk az örömhírt, azonnal útnak indulhassunk és imáinkkal, énekünkkel dicsőíthessük.

KÉPGALÉRIA

Reméljük, hogy lelkes pásztoraink, csengő hangú angyalkáink szavai megérintették a hallgatóság szívét, és segítik a közeledő ünnep örömteli megélését.

                                                                                                1. b osztály

Christmas Time a Bárkányiban

Idén is nagy sikert aratott iskolánkban a Christmas Time elnevezésű vidám délutáni vetélkedő, melyet hosszas előkészületek után december 12-én, csütörtök délután rendeztünk meg.

Az Idegennyelvi munkaközösség szervezte szórakoztató és színes délutáni elfoglaltság keretében a tanulók négyfős csoportokban oldották meg a feladatokat. Közel negyven csapat, azaz 160 tanuló vett részt ezen a programon.

KÉPGALÉRIA

A karácsony tematikájához kapcsolódó vetélkedő változatos megmérettetések elé állította a diákokat. Az „angyal” témakörben a tudást, kreativitást és mozgást igénylő feladatok váltakoztak. A délutánt egy nagy közös tánccal zártuk, amin részt vett az iskola apraja-nagyja. A végén a pedagógusokból átváltozott angyalok senkit sem hagytak üres kézzel távozni, hiszen minden résztvevő kis angyalkás ajándékcsomagot kapott. Az első 12 helyezett csapat külön jutalmazásban is részesült.

Az Idegennyelvi munkaközösség Christmas Time programja az – immár évek óta – az egyik legnépszerűbb vetélkedője az iskolának, ahol a felső tagozatos és gimnazista gyerekek együtt játszanak, miközben nyelvi tudásukat kamatoztatják. Igazi közösségformáló szerepet tölt be, valódi egységet kovácsol mind a tanulókból, mind a tanárokból. Ez egy igazán önfeledt együttlét a karácsonyi időszakban, melyen csak a játék és a jó hangulat számít.

KÉPGALÉRIA

A következő tanévben is hasonló fogadtatásra számítunk, és mint minden évben, jövőre is, sok meglepetéssel készülünk erre a fantasztikus az eseményre.

Szmolnik Ágnes
Idegennyelvi munkaközösség-vezető

Elektromos zongora

    A mai napon (2019.12.10-én) nagy szeretettel fogadtuk a Váci Egyházmegye által benyújtott pályázat nyereményét, egy elektromos zongorát, melyet a pécsi TAJT-MUSIC Hangszerkereskedelmi Bolt szállított az iskolának.

   A hangszert Zsírosová Silvia tanító néni vette át a boldog tanulókkal egyetemben.

 

    Köszönjük szépen a szép karácsonyi ajándékot!

Iskolavezetés

Adventi lelkinap

Az adventi készület jegyében december 7-én tartottuk iskolánk lelki napját, melynek témája „Jézus, a világ világossága”.

A közös ráhangolódást követően tanulóinkkal tagozatonként külön helyszíneken és változatos formában kezdtük meg a délelőttöt.

Az alsó tagozaton osztályokban történő beszélgetésekkel, történetekkel, interaktív játékokkal, kézműves foglalkozással és énekléssel tettük érzékelhetővé gyermekeink számára, hogy Jézus fényt hoz életünkbe.

 

A felső tagozatosok az üdvtörténet néhány jeles eseményén keresztül követték az Ábrahámnak tett Ígéret beteljesülését. Öt helyszínen, különböző közösségi feladatok és játékok várták őket. Emellett lehetőségük volt szépen berendezett imaszobákban közös elcsendesedésre is. A nap folyamán az őket megérintő gondolatokat a szívükben, az ebből fakadó jó elhatározásaikat pedig az ezt megjelenítő - általuk készített - kis mécsesekben vihették haza.

A gimnazisták a kolostorban Urbán Erik Erdélyi Ferences Rendtartomány tartományfőnökének elmélkedését hallgatták meg arról, hogy milyen módon kerülhetünk kapcsolatba Istennel, melyben gyakran segít az elcsendesedés. Ezt követően nyílt erre lehetőség 4 helyszínen, melyek közül szabadon választhattak a tanulók. Voltak, akik rózsafüzért imádkoztak, mások szentíráson elmélkedtek vagy szentségimádáson vettek részt.

Mind az általános iskolások, mind a gimnazisták számára a foglalkozásba illesztett két szentmise tette teljessé a lelki napot.

Hitéleti munkaközösség

Mikulás ünnepe

Idén is megérkezett messzi földről iskolánkba a Mikulás, a sok-sok gyereket, pedagógust, és iskolánk minden dolgozóját meglátogatta, és természetesen meglepetést is hozott mindenki számára. A Mikulás puttonya most is telis-tele volt ajándékkal. Segítői, kismanói, ebben az évben is a Szülői Szervezet tagjai voltak, akik fáradtságot nem kímélve, mindig ott tüsténkednek körülötte, megkönnyítve ezzel a munkáját.

 A gyerekek már nagy izgalommal várták és izgatottan füleltek, termeikben, hogy mikor hallják meg végre a csengettyűjét, mikor kopogtat be végre hozzájuk is.

Minden osztály, kicsi és nagy egyaránt, énekkel, versekkel készült, és így várta a Mikulást. A „Kedves Öreg” minden teremben megpihent egy kicsit, és mindig volt egy-két kedves szava a gyerekekhez, és persze a pedagógusokhoz is.

Iskolánk stúdiójába is betért, ahol a sulirádiós stáb, és a kis elsősök, nagy szeretettel fogadták őt. A gyerekek vidáman beszélgettek vele, és kicsit kifaggatták, hogy hogyan is készülnek az ajándékok, és hogy a manók valóban szoktak-e csintalankodni, vagy borsot törni az orra alá. Mindenkit megnyugtatott, hogy a manók olyanok, mint a gyerekek, vidámak, viccesek, és szeretni való csöppségek.

Kedves Mikulás! Jövőre is várunk nagyon!

Gazsiné Oláh Anita

Szalagavató

November 29-én került sor a 12.A szalagavatójára. Idén is a végzősök által összeállított komoly műsorral kezdődött, melynek központi témája a boldogságkeresés volt.

A szalagtűzés megható pillanatai előtt Loránd testvér ferences rendi szerzetes áldotta meg az emlékezés szalagjait. Nagy sikert aratott Vágvölgyi Péter osztályfőnök úr beszéde, melyben tanulóinak rövid jellemzésére vállalkozott. Az est fénypontja a két részletben előadott keringő volt, melyet Nyilas Dániel táncpedagógus tanított be.

A látványos koreográfiát a vidám műsor kacagtató jelenetei követték, melyben láthattuk a hagyományos, gyermekkori képekből összeállított bemutatót és a négy év alatt készült fotók színe-javát, melyen keresztül a szülők is bepillanthattak gyermekeik iskolai életébe. A tanárokról készült paródia a humor mezsgyéjét követve jellemezte az osztályba tanító pedagógusokat. A tanulók kreativitását láthatta a közönség a modern tánc koreográfiájukban és a műsort záró zenei válogatásban, melyben iskolai életüket érintő, eddig megválaszolatlan kérdéseikre adtak feleleteket.

A műsort követően az este az iskola aulájában folytatódott, ahol a szülők nemcsak megcsodálták a végzősök táncelőadását, hanem keringőztek is gyermekeikkel. A bál hangulatáról Szőllősi Robi gondoskodott, igen eredményesen, hiszen a fiatalok és vendégeik egészen hajnalig kitartottak.

„Harangjáték” versünnep a Bárkányi Iskolában

harangjatek-versunnep-201911.gif

Iskolánk könyvtárában 2019. november 28-án azzal a céllal gyűltünk össze, hogy „Harangjáték” elnevezésű versünnepünkön alsó tagozatos diákjaink – összesen 18 fő – magyar költők által megírt versekkel kápráztassanak el bennünket.

 

A „kis” versmondókat gondosan megterített asztal várta, mely finomságok elfogyasztása után Szenográdi Tamás igazgató úr köszöntötte az egybegyűlteket. Beszédében kiemelte, hogy a versek iránti szeretet milyen tápláló gyermekként majd felnőttként is kell, hogy fontos része legyen az életünknek.

   

KÉPGALÉRIA

A gondosan megválasztott, majd elszavalt  költemények után a kiemelkedően teljesítőket háromtagú zsűri választotta ki. Gál Maja és Kosik Szilvia tanárnő valamint Adamik Zsolt tanár úr négy tanulót emelt ki, akik a januárban tartandó Magyar Kultúra Napja által megrendezésre kerülő, városi rendezvényen képviselhetik iskolánkat.

KÉPGALÉRIA

Minden résztvevőnek és felkészítőnek gratulálunk! Kívánjuk, hogy jövőre hasonló élményekkel gazdagodva ünnepelhessünk együtt.

Vaskor Viktória és Veres Viktória

Jótékonysági bál 2019.

Iskolánk idén is megrendezte jótékonysági bálját, melyben most is a szülői szervezet vállalta magára a szervezési feladatok legnagyobb részét. A szervezet új vezetőjének, Kanyó Gergelyné Etának nagy gyakorlata van már a bálok szervezésében, így garantált volt a rendezvény sikere.

Az iskola aulája most is, mint minden alkalommal ünnepi díszbe öltöztetve várta a vendégeket, melyet Pifka Zsoltnénak köszönhettünk.

A báli műsor idén is nagyon színes volt, a tánc és az ének mellett a szülők megtalálhatták gyermekeiket a kivetítőn az előző tanév farsangi forgatagában.

Műsorunk nyitásaként iskolánk diákjait láthatták vendégeink táncolni. Mindannyian a Palóc Néptáncegyüttes tagjai, ám most egy saját koreográfiával készültek. Őket egy videó vetítés követte, melyen iskolánk farsangi műsorába nyerhetnek betekintést. A videó szerkesztését Bolgár Jonatánnak (BolgarVideo) köszönhetjük.

KÉPGALÉRIA

Andi színjátszósai, akik közül sokan iskolánk növendékei ismert musical dalokat hoztak vendégeinknek.

A TCD táncegyesületnek pedig egy újabb oldalát ismerhettük meg, akik nem a jól megszokott, pörgős hip-hop tánccal, hanem egy sokkal lassabb, érzelmesebb koreográfiával érkeztek.

A műsort a szülői szervezet és a pedagógusok közös produkciója zárta, melynek megvalósulását Garamvölgyi Andrea segítette.

KÉPGALÉRIA

A műsorszámok után kezdetét vette a hajnalig tartó mulatozás, melyhez a zenét a Santa Fé zenekar szolgáltatta. Éjfél után gazdára találtak a tombola értékes nyereménytárgyai is.

Ezúton is köszönjük mindenkinek a támogatásokat, felajánlásokat, valamint a szülői szervezet tagjainak áldozatos munkáját!

Szvetlik Réka

Rajzfilmünnep

Alsó tagozatos diákjaink 2019. november 15-én meghívást kaptak a Művelődési Központ filmvetítésére. Dargay Attila és Nepp József: Az erdő kapitánya című magyar rajzfilmjét tekintették meg. Az animációs játékfilm nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelem fontosságára, melynek tudatosítása gyermekeink számára is rendkívül fontos. A több mint egy órányi rajzfilm – mint a történet, mint a látvány tekintetében- teljesen elvarázsolta a gyermekeket. Köszönetünket fejezzük ki a szervezőknek, hiszen tanítványaink nagyon jól érezték magukat.

Vargáné Kovács Andrea
alsós munkaközösség vezetője

Látogatók az első osztályosoknál

Az iskolába való beszoktatási időszak legfontosabb feladata, hogy az óvoda és az iskola közötti átmenet zökkenőmentes legyen. Ennek érdekében hívta meg iskolánk alsó tagozatos munkaközössége a 2019/2020-as tanévben indított első osztályokban tanuló gyermekek óvó nőit.

 

A rendezvényre intézményünk óvodájából és Nagylócról érkeztek az óvó nénik. Nagy izgalommal és várakozással készültek az eseményekre mind a tanulók, mind a tanító nénik. A program során mindkét első osztályban két-két tanórán vehettek részt a látogatók. Ezt követően lehetőség nyílt szabad beszélgetésre az óvó nénik és a gyerekek között. A nebulók virággal és apró ajándékkal kedveskedtek a látogatóknak.

 
 

KÉPGALÉRIA

A délelőtt folyamán lehetőség nyílt szakmai tapasztalatcserére a pedagógusok között, melyen beszélgettek arról, hogyan jelenthet minél kisebb terhelést a gyerek számára az óvodából iskolába átmenet.

Láthatták, hogy szeretett „gyermekeik” hova jutottak el az eltelt néhány hónap alatt. Megfigyelték mennyit változtak, hogyan állják meg a helyüket az iskolai életben.

Az együtt töltött órák után mosolygós arccal távoztak az óvó nénik, megnyugvással és elégedettséggel a szívükben, hogy jó helyre kerültek kis tanítványaik.

 

KÉPGALÉRIA

Köszönjük a résztvevőknek, hogy eljöttek elsőseinkhez!

Ludányiné Bella Szilvia
igh. 
           

Bárkányisok a Természettudományi Múzeumban

Iskolánk természettudományos munkaközössége minden évben próbál a tanulók számára érdekes tanórán kívüli programot szervezni. Idén a budapesti Természettudományi Múzeum került kiválasztásra és 2019. november 13-án került lebonyolításra ez az esemény.

A diákok a 5. évfolyamtól a 9. évfolyamig bezárólag jelentkeztek a múzeumlátogatásra és mi sem bizonyítja jobban az érdeklődést, hogy a nagy busz mellé egy 20 személyes kisebb buszt kellett még rendelni. Így összességében 63 tanuló és 4 pedagógus vett részt ebben az élménygazdag programban. Az állandó kiállítás mellett természetfotó pályázat díjnyertes képeit és egy dinoszaurusz parkot is megnézhettünk. Mi pedagógusok úgy éreztük, mindannyiunk számára érdekes volt az a nap és egy kicsit úgy ismerkedtünk az élővilággal, a tananyaggal, hogy közben Mindenki jól is érezte magát.

 

Vágvölgyi Péter