Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2014. június

Beiratkozás

Gimnáziumunk 9. évfolyamára 2014. június 25-én, szerdán tartjuk a beiratkozást 8-16 óráig. A beiratkozáshoz mindenki hozza magával a következő dokumentumokat:

  •  általános iskolai bizonyítvány
  • személyi azonosító igazolvány (vagy útlevél) és lakcímkártya
  • TAJ kártya

Diákigazolvány igényléshez NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) azonosítóval kell rendelkezni (ha nincs, a kormányablakban tudják elkészíteni ingyenesen), és 1400 Ft-ot befizetni itt az iskolában.

 

 

Tanévzáró 2014.06.18.

Iskolánk 2014. június 19-én tartja tanévzáró ünnepélyét. 15:30-kor indulunk közösen a templomba, ahol Te Deum keretében köszönjük meg a tanév során kapott gondoskodást, majd visszatérve az iskolába legeredményesebb tanulóink jutalmazásával és bizonyítványosztással zárjuk a tanévet. 

Kérjük azon tanulóinkat, akik még nem rendezték étkezési díj tartozásukat, vagy nem hozták vissza ingyenes tankönyveiket, a tanévzáró előtt rendezzék tartozásukat.

 

Sikeres érettségik 2014.06.17.

Tegnap a középszintű szóbeli feleletekkel zárult iskolánkban az első érettségi időszak. Mivel végzős osztályunk még nincs, idegen nyelvből és informatikából volt lehetősége tanulóinknak előrehozott vizsgát tenni. 21 diákunk jelentkezett a megméretésre. Négyen angol nyelvből tettek emelt szintű vizsgát nagyon szép 4,75-os átlageredménnyel (három 5-ös, egy 4-es). Középszinten 17 érettségiző adott számot tudásáról, 12-en angolból, öten informatikából és mellette egy fő németből is. Az angol középszintű érettségi átlaga 4,92. Ezen a vizsgán többségében a nyelvi előkészítős osztály tanulói vettek részt. A német felelet 5-ös lett, az informatika valamivel gyengébben sikerült, alatta maradt a 4-es átlagnak. Összességében 4,5-es érettségi átlagnak örülhettünk. Gratulálunk a vizsgázóknak és felkészítő tanáraiknak.

 

Ballagás 2014.06.14.

Általános iskolánk 2014. június 14-én, szombaton 10 órakor tartja ballagási ünnepségét. 47 végzős nyolcadikosunktól veszünk búcsút, de többségük továbbra is intézményünkbe jár majd, csak az általános iskolát fejezi be. Az iskola aulájában tartandó műsorral kívánunk számukra lélekben gazdag, sikeres utat.

 

3 óra alatt 1400 km-nél is többet futottunk 2014.06.13.

Tegnap délután közel 500-an vágtak neki, s köröztek többet vagy kevesebbet az iskola épülete körül. A számítógép összesen 3123 befutást rögzített, ami meghaladja az 1400 km-t. Ennek a hatalmas távolságnak a megtételében mindenki segédkezett, aki ott volt tegnap. Az ovisok is, akik 1-1 kört teljesítettek, és azok a kicsik és nagyok, akik 25-en 10 km fölött futottak. De hozzásegítettek azok is, akik frissítót osztottak, vagy a technikai segítséget adták. Az eredetileg 6 órásra tervezett rendezvényt a többi városi program miatt 3 órásra rövidítettük, de így is bőven túlléptük a tervezett 1200 km-t. Voltak vendégeink is a pataki katolikus iskolából.

Köszönjük mindenkinek a részvételt, segítséget... A családi és osztály eredmények kiszámolása még eltart egy ideig, mert többen nem a saját részükre nyomtatott rajtszámmal futottak, s ezeket pontosan számítógépre kell vinni. Eredményhirdetést a tanévzáró napjára tervezünk.

 

Pünkösd 2014.06.06.

A Pünkösd a keresztények harmadik legfontosabb ünnepe. Ekkor a Szentlélek kiáradását, az Egyház születésnapját ünnepeljük, ami egyben a húsvéti ünnepkör lezárását is jelenti.
 
Jézus halála előtt és a mennybemenetelekor megigérte az apostolainak, hogy majd elküldi a " Vígasztalót", az " igazság Lelkét", az "Atya ajándékát". Húsvét után 50. napon ennek az ígéretnek a beteljesedését ünnepeljük. Ekkor a Lélek megerősítette az apostolokat az ajándékaival, amely képessé tette őket a Jézustól kapott küldetés teljesítésére: "menjetek el az egész világra és tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya és Fiú és Szentlélek nevében, és tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek." (Mt.28,20).
 
Az apostolok tanúságtétel nyomán alakultak meg az első keresztény közösségek, született meg az Egyház. E közösségben a Lélek él, Ő vezeti és osztja az ajándékait -- az értelem, a tudomány, a bölcsesség, a jótanács, a lelkierősség, a jámborság és az Úr félelmének Lelkét --, melyeket a bérmálás szentségében nyerhetünk el. Ezekkel megerősödve minden keresztény ember hivatása, hogy életével és tetteivel hirdesse a világba Húsvét örömhírét, hogy "Jézus Krisztus az Úr!" (Fil.2,11).

 

6 órás futás 2014.06.05.

Már csak egy hét, és itt a hatórás futás kitűzött napja. Mit is szeretnénk, hogyan is tervezzük? A cél minél több (de legalább 1200) kilométer lefutása az iskola körül. Ez egy hatalmas szám, felfoghataltan távolság, nagyon nagy futási mennyiség (Torinó távolsága Szécsénytől). Azonban mi sokan vagyunk, legtöbbünk céltudatos, kitartó, ha elhatároz valamit, azt képes véghezvinni. Mutassuk meg a világnak (és magunknak), hogy ez könnyen túlteljesíthető futásadag!

Szeretnénk, ha ezen a sportdélutánon mindenki részt venne, mindenki hozzátenné a maga teljesítményét, diákok, szülők, tanárok egyaránt. Aki 2-3 kört bír, vagy annyit szeretne csak vállalni, az annyit, aki 10-20 kilométert is akár, az annyit, s a végén az eredmény mindannyiunké lesz.

Ösztönzésül versenyt is hirdetünk, mégpedig több fajtát, egyénit és csoportosakat egyaránt:

 

Az iskolai versenyben díjazzuk
    -  iskolánkból évfolyamonként a 3 legtöbbet futó fiút és lányt (és a 3 legtöbbet futó felnőtt férfit és nőt)
    -  a fejenkénti átlagot tekintve legtöbbet futó 3 osztályt* (összes km/osztálylétszám*)
    -  a fejenkénti átlagot tekintve legtöbbet futó 3 alsós osztályt*
    -  a legtöbbet futó családot (a szülők és a hozzánk járó gyermekeik együtt**)
    -  a szülőket leginkább megmozgató osztályt***

*osztályfőnök is számít (aki nem fut az osztályból, az is növeli a létszámot, de a távot nem)
**nagycsaládok előnyben, ovis és iskolás gyermek is számít     
***a többgyermekes szülőket összes gyermekük osztályánál figyelembe vesszük

Ezen felül bronz oklevelet kap minden résztvevő, aki a 6 óra alatt legalább 9 km-t fut,
12 km-ért ezüst, 15 km-ért arany, 21 km-ért gyémánt oklevél jár. (Nem olyan nehéz, mint képzelnénk: 12 km-hez elegendő kitartani a végéig, és óránként 2 km-t lekocogni, ami 15 perc alatt egész lassan is megvan). A legfontosabb az elszántság és a kitartás, a gyorsaság nem számít...