Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2019. október

Nick Vujicic Budapesten

Október 25-én egynapos budapesti kiránduláson vettünk részt. Először a Papp László Sportarénába mentünk, ahol a Nem adom fel zenekar zenéit hallhattuk, majd Csiszér László és Prazsák László felvezetésében készültünk fel Nick Vujicic előadására. Nick személyében egy sok nehézséget megélt, de mégis pozitív gondolkodású, erős kisugárzású embert ismerhettünk meg. A kéz és láb nélkül született, mára családot alapított motivációs tréner, humoros mégis tanulságos előadásával kápráztatott el minket.

Az aréna valamennyi hallgatóságát mélyen megérintette élettörténete. Fő mondanivalójával: HIGYJ, REMÉLJ, SZERESS! pozitív hatással volt ránk.  Sokan átértékeltük életünket, és hálát adtunk a Jóistennek, hogy nekünk nem kell ilyen hiányossággal együtt élnünk, ugyanakkor megtapasztaltuk, hogy az életszeretet képes minden nehézséget leküzdeni.

A napot az esti órákban színházlátogatással zártuk. Fáradtan, de élményekben gazdagon tértünk haza.

Kanyó Blanka és Nielsen Anett
9. évfolyamos tanulók

Ünnepi megemlékezés az 1956-os eseményekről a 10. évfolyamos diákok előadásában

„Üdv néked, Ifjúság! Üdvöz légy magyar nép”
(Sinka István)

Iskolánkban minden évben a 10. osztály feladata az október 23-i ünnepi megemlékezés. Már szeptember elejétől készültünk az eseményre. Először is megbeszéltük mi is ez az ünnep, majd kitűztük célunkat: iskolánk tanulóinak két harmada 14 évnél fiatalabb, tehát elsősorban olyan nyelvezeten és olyan eszközök, technikák segítségével szeretnénk megemlékezésünket összeállítani, hogy valóban nekik szóljon. Közösen gyűjtöttünk anyagokat és végül összeállt a forgatókönyv, a díszlet, melyet egyszerűre terveztünk. Egy hatalmas lyukas zászló. Bízunk benne, hogy a diákok megjegyzik és összekötik az 56-os forradalommal, mely azóta jelképévé vált.

Ünnepi megemlékezésünk összeállításánál fontos szempontnak tartottuk, hogy minél többféle módon ragadjuk meg az iskolaközösség figyelmét. Igyekeztünk a lehető legtöbb érzékszervre hatni élő tánccal, zenei betétekkel, filmrészletekkel, színes illetve korabeli képekkel, vers előadással, mini színdarabbal és mozgással szerettük volna az iskolatársakat motiválni, figyelmüket lekötni és nem utolsósorban az események ismertetésével az 1956-os forradalom hangulatát és üzenetét az ifjúság szemszögéből tolmácsolni.

 
 

KÉPGALÉRIA

Legfőbb célunk az volt, hogy a hazaszeretet érzése, mint az egyik legfontosabb érték, megérintse a közönséget. Keretbe foglaltuk a forradalom eseményeit. Ünnepi műsorunk elején az osztály „táncosai”, saját maguk által koreografált és összeállított táncot adtak elő a „Magyarország” című dalra. Műsorunkat pedig „Magyarország az én hazám”című videóval zártuk, melyet Kóti Jánoska sérült kisfiú csodálatos hangjával énekelt.

Úgy érzem, hogy műsorunkkal elértük célunkat, sokakat megérintett, többen elmondták, hogy különleges volt ez a megemlékezés. Műsorunk végén az egyik kisdiák mondata: „Én még inkább maradnék…”arra a kérésre, hogy induljanak most már az osztályba, valódi, hiteles visszajelzés számunkra.

Szabó Ferencné
a 10. osztály osztályfőnöke

Október, a rózsafüzér hónapja

A rózsafüzér a katolikus hívők kedvelt, ősi imádsága, mely a XV. sz-ban nyerte el mai formáját, és a XVI.sz. második felétől vált általánossá az egyházban. Az ima segítségével Jézus életének eseményeire figyelhetünk, célja pedig – Szent II. János Pál pápa megfogalmazása szerint -, hogy mindeközben „ Krisztus arcát szemléljük”. Ez az ima – melyet egyénileg és közösen is végezhetünk -,  különösen alkalmas a lélek elcsendesítésére, és a közös Istenhez fordulás  örömének és erejének megélésére is.

A történelem folyamán többször is megtapasztalták  az Istenben  hívők , és Máriában bízók a rózsafüzér imádság erejét és segítségét. Így volt ez 1517.október 7-én is, amikor a keresztény seregek a lepantói ütközetben megállították az Európa felé tartó mohamedán csapatokat, miközben V.Piusz pápa kérésére sokan a rózsafüzért imádkozták. A győzelem emlékére, - hálaadásként Isten segítségéért és Mária közbenjárásáért -, október 7-t  a Rózsafüzér Királynéjának ünnepnapjává nyilvánította. Később alakult ki az a szokás, hogy egész október folyamán közösen, ezzel az imával fordulunk Máriához, kérve az ő közbenjárását  családjaink, közösségeink, népünk és az egész világ életéért és boldogulásáért.

E bizalmat tükrözik Szent II. János Pál pápa szavai is:„Szívesen bízom ma ennek az imádságnak a hatékonyságára a világ békéjét és a családokat.”

KÉPGALÉRIA

Iskolánk évek óta hívja a tanulókat, tanárokat és a családokat, hogy vegyenek részt ezen az ájtatosságon. Az idén október 8-án mondtuk közösen a rózsafüzért a templomban, mely a jelenlévők számára nagyon szép lelki élményt nyújtott.

A közös ima erejében bízva immáron második évben kapcsolódtunk be az „Egymillió gyermek imádkozik” világméretű felhíváshoz. Ennek keretében október 18-án 9 órakor iskolánk tanulói, tanárai és dolgozói összegyűltek az aulában és közösen imádkoztak egy tized rózsafüzért a felhívásban megfogalmazott célért: Szent Pió atya szavai szerint „ amíg egymillió gyermek közösen imádkozza a rózsafüzért, a világ megmenekül”. Nagyon szép és felemelő élmény volt , amikor közel hatszáz gyermek és fiatal (6-tól 18 éves korig) együtt, fegyelmezetten imádkozott.

KÉPGALÉRIA

Nagy ajándéknak tartjuk azt a lehetőséget, hogy iskolánk tanulói és hitoktatói közösen imádkozhatták a rózsafüzért a szegénygondozó nővérekkel együtt a Betánia idősek otthonának a kápolnájában, melyet a Bonum Televízió rögzített október 22-én. Izgalommal készültünk erre az alkalomra, ahol a –többség számára eddig ismeretlen- Irgalmasság rózsafüzérét és a már jól ismert Örvendetes rózsafüzért imádkoztuk. Mivel a jövőre hazánkban megrendezendő 52.Eukarisztikus Kongresszus utolsó készületi évében vagyunk, és az imák ez időszak alatt többször lesznek láthatóak a televízióban, ez alkalommal a kongresszus pólóját viseltük, aminek mindannyian örültünk. A gyermekek elmondása alapján, amit a saját és hitoktató társaim tapasztalata is megerősít, néhány perc után elfeledkeztünk a lámpák fényéről és a kamerák jelenlétéről, és az igazán jelenlévő Krisztusra tudtunk figyelni, és együtt , hálásan mondtuk a rózsafüzér szavait, miközben  örömet és nyugalmat éreztünk. Bízunk benne, hogy mindez segítséget jelenthet azoknak az embereknek , akik a televízió adásán keresztül kapcsolódnak be az egyháznak e közös imádságába.

Októberi Mária köszöntő         

Októberben különös tisztelettel és szeretettel fordulunk Égi Édesanyánk, Mária felé. Ilyenkor az Egyház ősi imádságával, a rózsafüzérrel köszöntjük a Szűzanyát.
Ebbe szeretnénk bekapcsolódni - iskolánk tanulói és pedagógusai -, a templomban 2019. október 8-án (kedden) du 1725 órai kezdettel.

Erre az alkalomra és az azt követő szentmisére a családtagokat is nagy szeretettel várjuk.

Szeptember havi étkezési térítési pótdíj fizetés

  • 2019.10.16. /szerda/ 800-1600

Szeptember havi étkezési térítési díjfizetés

  • 2019.10.10. /csütörtök/ 800-1600
  • 2019.10.11. /péntek/ 800-1600