Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2021. március

Online nagyböjti lelkinap a Bárkányi Gimnáziumban

2021. március 31-én tartottuk gimnazistáink nagyböjti lelkinapját. A kialakult vírushelyzet miatt erre az adventi előkészülethez hasonlóan virtuális módon volt lehetőségünk. Témánk a korábbi évekhez hasonlóan Jézus szenvedésére, kereszthalálára irányította a figyelmet.

Ebben a tanévben az elcsendesedést gyakorolva szemlélődő imádságra hívtuk fiataljainkat. Iskolánk nyolcadikos tanulói rádiós passiójátékot készítettek az alkalomra, ennek meghallgatásával indítottuk a napot. A felvétel során elhangzó nagyböjti dalok, Jézus szenvedésének állomásai, a kereszthalál okozta megrendülés, valamint a Feltámadás reményébe vetett hit határozta meg a szemlélődés irányát. Annak érdekében, hogy ez teljes legyen, egy virtuális szentségimádásra invitáltuk a gimnazistákat, ahol egyénileg megfogalmazhatták nagyböjti elhatározásaikat, kéréseiket, kifejezhették hálájukat az Úr Jézusnak.

Bízunk benne, hogy a jelen helyzetben megvalósítható lehetőségek is segítették az ünnepre való ráhangolódást, teret engedtek az Istennel való kapcsolat elmélyítéséhez. Az ilyen alkalmak mindig erősítenek abban, hogy a nehéz, fárasztó, olykor fásult napok után mi is lelkileg megerősödjünk, Feltámadjunk.

Adamik Zsolt

lelki-nap-20210331h.jpg

„Köszönöm, Jézus…” 
Nagyböjti lelki nap az iskolában

Elérkeztünk az egyházi év legfontosabb időszakához, elkezdődött a Nagyhét. Iskolánkban ilyenkor szoktuk tartani a lelki napot, melynek eseményein keresztül Jézus értünk vállalt szenvedését, és az Isten irántunk való irgalmas szeretetét szemlélhetjük. Fontos erre ráirányítani a figyelmet, és lehetőségeinkhez mérten mindinkább bekapcsolódni ennek a megünneplésébe, mert csak így tudunk majd igazán örvendeni és hálát adni a Húsvét ajándékáért.

Az idei évben sem volt lehetőség arra, hogy a már korábban kialakított formában, közösen is készüljünk az ünnepre. Mégis fontosnak tartottuk, hogy legyen egy nap, amikor csak erre figyelünk, ezért a lelki napot online formában tartottuk meg.

A nap folyamán az Isten iránti köszönet és hála érzését szerettük volna felébreszteni illetve megerősíteni a tanulóink szívében.

Ezt segítették a választott kis feladatok filmrészlet,(kisebbeknek bábjelenet), hanganyag, imák és énekek. Próbáltunk lehetőséget adni egy kis elcsendesedésre, lelkiismeretvizsgálatra, - és a hála kifejezéseképpen -jó elhatározások megtételére is.

Bízunk benne, hogy - ha nem is a megszokott formában - a nagyböjti lelki nap az idei évben is segítette a gyermekek figyelmét, és a szívét a Húsvét igazi tartalmára, ennek örömére ráirányítani.

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy
aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.”

(Jn 3,16)

Sántáné Udvardy Erika
hitoktató

 

Ideiglenes felvételi rangsor a 2020-2021. tanévben induló gimnáziumi osztályunkba

Az alábbi linken megtalálják a 2021-2021. tanévre jelentkezett tanulók ideiglenes rangsorát.
A listában a tanulók oktatási azonosítójukkal szerepelnek.
Az itt közölt listák alapján a Győri Felvételi Központ rangsorol.

A tanulóknak lehetőségük van eredeti továbbtanulási szándékuk megváltoztatására. A jelentkezések módosításának lehetősége 2021. március 22–23. között, a módosító tanulói adatlap kitöltésével van lehetőség. A módosításra a kérelmet a barkanyisuli@gmail.com email címre kérjük megküldeni az új sorrend pontos megjelölésével. A módosító időszakban az alábbi módosítások végezhetők el:

  • az eredetileg megküldött tanulói adatlapon megadott sorrend módosítása,
  • az eredeti tanulói adatlapon szereplő középfokú iskolában -  az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján, új tanulmányi terület megjelölése. Az egyeztetés tényét az intézménynek az eredetileg benyújtott jelentkezési lapon fel kell tüntetnie.

Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon feltüntetni!
Intézményt és tanulmányi területet nem lehet a módosító időszakban törölni!

A módosító tanulói adatlapokat 2021. március 24-ig kell postára adni az Oktatási Hivatal címére.

A felvételi végleges eredményéről 2021. április 30-ig értesítjük az általános iskolákat, valamint a felvételiző tanulókat és szüleiket!

 

Hősökre emlékeztünk…

Nem megszokott módon és nem megszokott formában!

A műsor nem élőben történő előadása már nem számított újdonságnak, hiszen már az előző tanévben is felvételről néztük az osztálytermekben. A próbák menetét megnehezítette, hogy a gyerekek között egyre növekedett a hiányzás. Mire a felvételre került a sor, csak egy maroknyi csapattal álltunk a kamerák elé.

  

Viszont ennek a kis csapatnak a lendülete megközelítette a márciusi ifjak lelkesedését! Meglepő határozottsággal követelték a 12 pontban megfogalmazottakat a Pilvax Kávéházban, foglalták le a sajtót a Landerer nyomdában, szavalták együtt a Nemzeti Dalt Petőfivel a Nemzeti Múzeum előtt, és lelkesen kiáltották a Nemzeti Színházban, hogy

                                  „Éljen a magyar szabadság!”

 

Az akadályoktól eltekintve, végül egy olyan műsor született, melynek megvalósítására jó szívvel gondolnak vissza tanulóink.

 

„A próbák nagyon izgalmasan teltek, igaz, hogy a szereposztással volt néhol problémánk, de azt is simán megoldottuk. Társaim nagyon segítőkészek voltak, a felvétel napja is fantasztikusan telt.”    

                                        Deák - Torák Janka  6. a oszt. tanuló Irinyi szerepében

 

„Az elején nagyon féltem, hogy esetleg el fogom rontani, de később beláttam, hogy ez teljesen alaptalan. Nagyon élveztem a műsor elkészítését és a végére teljesen bele jöttem és felszabadultam.”

                                       Huszkó Sára 6. a oszt. tanuló Jókai szerepében

 

                                                 Ráczné Rankasz Zsuzsanna és Pifkáné Krizsanyik Kitti

                                                                             osztályfőnökök

Tisztelt Szülők!

Az EMMI visszavonta a 17/2021.(III.5) EMMI határozat 6. pontját. Helyére a következő szabályozás lép:

Az intézményvezetőnek gondoskodni kell 2021. március 8-tól az óvodákban és az iskolákban a gyermek, tanuló napközbeni felügyeletének a megszervezéséről, a szülő, gondviselő kérelmére, amennyiben a szülő igazoltan dolgozik, vagy részt vesz a védekezésben (Ld. a 111/2021.(III.6.) Korm. r. 2. §-át).

Kérem a szülőket, hogy tanulófelügyeletet és étkezést igénylő kérelmüket indoklással, a barkanyisuli@gmail.com címre megküldeni szíveskedjenek. A felügyeletet a pedagógiai asszisztensek látják el, összevontan, kiscsoportos formában.  A gyermekek részére tanuláshoz tanulói laptopot biztosítunk.

Szenográdi Tamás
igazgató

Tisztelt Szülők!

A 17/2021. (III.5.) EMMI határozat elrendelte az iskolákban 2021. március 8-ától 2021. március 31-éig a tantermen kívüli, digitális munkarendet. A tervezett első tantermi foglalkozás időpontja a tavaszi szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7-e.

A tanulókkal hazaküldtük a felszereléseiket. Akik hiányzás miatt ezt nem tudták megtenni, azok március 8-án és 9-én 13 és 16 óra között vihetik haza felszerelésüket, az óvintézkedések betartása mellett. A többi napokon 14 óráig.

A gyermekétkeztetés továbbra is biztosított. A szülő elektronikus levélben kérheti, illetve mondhatja le az étkezést. Amennyiben a szülő március 8-áig levélben nem kéri az étkeztetést, azt a továbbiakban nem biztosítjuk gyermeke számára. A kérelmeket az igénybevételt megelőző napig a barkanyisuli@gmail.com címre kell megküldeni. Az igénylés április 7-éig tartó egybefüggő időszakra szól. A levélben kérjük feltüntetni a gyermek neve mellé osztályának jelét is. A szécsényi lakhellyel rendelkezők a konyháról vihetik el az ebédet egyszer használatos ételdobozokban. A vidéki étkezőknek kiszállítjuk a kisbusszal. A kiszállítást végző személy: karbantartó, pedagógiai asszisztens. A szállítást végzők az ingatlanokba és az udvarokba nem mehetnek be. A kiszállítás meghatározott útvonalon és időben történik, hogy mindenkinek, minden nap ugyanabban az időpontban történjen az átadás. Útvonalkijelölésre kérelmek összesítését követően kerül sor. A kiszállítás többletköltségét az intézmény a megrendelő felé nem számlázza ki.

Az EMMI határozat 6. pontja alapján gyermekfelügyelet az intézményben nem kerül megszervezésre.

A határozat 8. pontja alapján a májusi-júniusi vizsgákra egyéni és kiscsoportos konzultációk az egészségvédelmi intézkedések szigorú betartása mellett megszervezhetők. Ezek időpontjáról az osztályfőnökök küldenek a későbbiekben tájékoztatást.

A foglalkozásokat a szeptemberben kialakított Google classroom alkalmazás kurzusaiban tartjuk, felső tagozaton és a középiskolában tantárgyanként, alsó tagozaton a tanítók kurzuscsoportjában.

Kérjük a szülőket ellenőrizzék le gyermekeik kurzus-bejelentkezését. A foglalkozásokat a tantárgy heti óraszámában az órarendhez igazítva tartjuk, ez alól kivétel a testnevelés.

Amennyiben nem áll a tanuló rendelkezésére laptop/számítógép vagy okostelefon, abban az esetben a barkanyisuli@gmail.com levelezési címen igényelhető eszköz az iskola tanulói laptop készletéből. A családokat az intézmény az átvétel időpontjáról telefonon vagy email-ban fogja értesíteni.

A foglalkozások egy részét a pedagógusok on-line formában tartják a google meet felületen. Kérjük a szülőket, hogy tegyék lehetővé gyermekeik bejelentkezését.

Az egyéb foglalkozások (korrepetálásokat, szakkörök, sportkörök) nem kerülnek a távoktatásban megszervezésre. Az SNI-s tanulók viszont továbbra is kapnak fejlesztő feladatokat.

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

Szenográdi Tamás
igazgató