Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Nógrádsipeki óvoda

Beiratkozás

Hirdetmény

Jelentkezés lap 2022.pdf

Szülői tájékoztatás az óvodai felvétellel kapcsolatban.pdf

hirdetmeny.jpg

-Szülői tájékoztatás az óvodai felvétellel kapcsolatban-.pdf

Jelentkezés lap 2021 - Ekif-.pdf

Jelentkezés lap 2021 - Ekif-.doc

 

Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Nógrádsipeki Tagintézmény Óvodai Telephelyére felvett gyermekek névsora

 

Név Szül.idő Anyja neve
Virág Lotti 2017.02.28 Kelcsényi Boglárka
Juhász Roland 2017.10.22 Lakatos Anett
Bakos Neszta 2017.12.20 Bakos Tamara
Csizmadia Orsolya 2017.07.01 Bobály Boglárka

 

 

Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Nógrádsipeki Tagintézmény Óvodai Telephelye

3179 Nógrádsipek, Rákóczi út 84.

Tel: 06-32-389-092

e-mail: nsipek.ovoda@gmail.com

facebook: https://www.facebook.com/csipkebogyoknogradsipeken/

 

 

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

 

 

PÁTER BÁRKÁNYI JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA
   NÓGRÁDSIPEKI TELEPHELYE

2020-2021-es nevelési év

A rendkívüli helyzetre való tekintettel Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása alapján

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

Az óvodák az óvodai beiratkozást április 02. és április 20. között tartják meg!

A Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda

2020. április 17-ig fogadja

a szülők beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatait!

3 éves kortól kötelező az óvodai nevelés:

2020. augusztus 31- ig betölti a 3. életévét a Köznevelési törvény, kötelező óvodába járást ír elő.

Nkt.(8§):„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.”
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el a szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény 247(§) értelmében.

Kérjük, azon gyermekek jelentkeztetését is, akik 2020/21-es nevelési évben 2020. szeptember 01. és 2020. december 31. között betöltik a 3. életévüket és az óvodai ellátást igénylik.

A szándéknyilatkozat elérhető az óvoda honlapján https://barkanyisuli.eoldal.hu/ vagy a nógrádsipeki óvodában (8.00-12.00) személyesen kérhetik!

A szándéknyilatkozatokat kitöltve, aláírva postai úton címünkre, Bárkányi Katolikus Óvoda 3170 Szécsény Magyar utca 13. vagy scannelve ovibolcsi@freemail.hu, ovodavezeto.szecseny@ekif-vac.hu email címre küldhetik el! A szándéknyilatkozat mellé kérjük csatolni a keresztelkedési emléklapot! Indokolt esetben személyesen a nógrádsipeki óvodában kihelyezett dobozban, lezárt borítékban, leadva tehetik meg!

Kérek minden érintett szülőt, hogy a megadott időpontokat feltétlenül tartsák figyelembe!!!

A gyermek óvodába történő felvételéről 2020. április 20-ig döntünk, és erről írásban értesítjük a szülőket.

Jogorvoslati lehetőséggel, döntés kézhez vételétől számított 15 napon belül a Váci Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága Ordináriusának címzett (2600, Vác, Migazzi Kristóf tér 1.), de az intézmény igazgatójához benyújtott írásbeli megkereséssel élhetnek. (3170, Szécsény, Magyar utca 13-15.)

Felmentés az óvodába járási kötelezettség alól:

Kormány 275/2019. (XI. 21.) Korm. rendelete alapján a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: RI.) IV/A. Fejezete a következő 38/B. Š-sal egészül ki: „38/B. Az Nkt. 8. (2) bekezdése szerinti felmentést engedélyező szerv a fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala.

Segítséget kérhetnek az óvoda hivatalos telefonszámán: 06-30/779-60-98 ebben az időszakban 8.00-12.00-ig.

Mindenkit szeretettel várunk!

                                                                                   Smelkó Istvánné 

   Óvodavezető

Letölthető dokumentumok:

szandeknyilatkozat-ovodai-felvetelhez 202004.doc

szandeknyilatkozat-ovodai-felvetelhez 202004.pdf

 

 

2019. március 21.

logo.png          

       Országfutás 2019

 

 

 

Óvodánk nevezett az Országfutás 2019 felhívásra.

A legkisebbek vállalták, hogy a heti testnevelés keretében 1 km futással hozzájárulnak a program sikerességéhez.

Az ovisok boldogan öltötték magukra a kapott rajtszámot és vidáman teljesítették a távot. 

KÉPEK

 

2018. március 15.

Óvodásaink a nemzeti ünnepünk alkalmából, az önkormányzat által szervezett ünnepségen léptek fel a kultúrházban

Az óvodában felelevenítettük a '48-as magyar eseményeket, megismerkedtünk az eseményhez kapcsolódó hagyományokkal és történelmi jelképeinkkel.

KÉPEK

 

2018. december 11.

A váci Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága (EKIF) szervezésében Mikulásváró ünnepségen vettünk részt december 11-én. Óvodásaink képviselték a szécsényi Páter Bárkányi János Katolikus Intézményt. A gyerekek nagyon élvezték a Tekergő bábszínház színvonalas előadását.
Ezt követően a püspökatya személyesen ajándékozta meg az óvodásokat mikulás csomaggal.
A napot az egyházmegye többi katolikus intézményének gyermekeivel közös kakaó és kalácslakomával zártuk.
Köszönjük a lehetőséget!

Ide kattintva elérhető a Váci Egyházmegye honlapjának tudósítása.

KÉPEK

 

2018. december 6.

Mikulásvárás a templomban

 

2018. december 5.

Látogatás a varsányi gyermekházban

KÉPEK

 

2018. november 16.

Péntek este falunk szépkorúit köszöntötte az Önkormányzat, a már hagyományos Idősek Napi Ünnepségen.
A rendezvényen felléptek az ovisok, az iskolások is.

KÉPEK

 

2018. november 16.

Európai Mézes Reggeli

KÉPEK

 

2018. október 9.

"Megérkezett Őszanyó"
Az óvoda udvarának rendezésében aktívan részt vesznek a gyerekeink. Nagy szorgalommal seperték, gyűjtötték, szállították a lehullott leveleket.
A jutalom: hempergés a levélkupacban.

KÉPEK

 

2018. szeptember 3.

Tanévnyitó